Bent u een organisatie?

Conttekst biedt een ideale manier om meer te leren over de digitale wereld. We leven in een digitale samenleving waarbij een zekere mate van computer basisvaardigheden een vereiste is. Onze lessen zijn kleinschalig, laagdrempelig, toegankelijk, flexibel en betaalbaar. Informeel samenwerken loont en resulteert in meer zelfredzaamheid. Een computer, tablet of telefoon helpt tegen eenzaamheid omdat deze kan bijdragen aan het contact met anderen. Door middel van het gebruik van een computer of tablet kan iemand de regie over zijn eigen leven behouden.

Conttekst draagt graag zijn steentje bij om de wereld dichter bij de medemens te brengen. Ons doel is het zelfvertrouwen van onze klanten te laten groeien.

Conttekst geeft zowel privéles als ook les aan groepen tot maximaal 8 deelnemers. Wij hebben er bewust voor gekozen op deze manier les te geven omdat de kwaliteit van de lessen én de aandacht voor de klant op de eerste plaats komt.

Wonen Limburg

Samen met Wonen Limburg startte ik het project up-to-date. Om de eenzaamheid en de rol van digitalisering onder senioren bespreekbaar te maken worden in deze lessen iPads ingezet. In vijf bijeenkomsten gaan de deelnemers onder onze begeleiding kijken welke mogelijkheden digitalisering met zich meebrengt om eenzaamheid te doorbreken.

 

Alle mogelijkheden voor wat betreft lessen en projecten zijn bespreekbaar. Belt u gerust indien u meer informatie wenst.

Warme groet,
Jolanda